ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567